Bilgi ve teknolojinin çok hızlı değiştiği ve geliştiği küresel bir dünya düzeninde var olabilmek, her geçen gün zorlaşan yarışta önde kalabilmek; işveren ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı ve en doğru şekilde cevap verebilmekle mümkün olmaktadır.

"İşverene odaklanmış" bir işletme kültürüne sahip olan TERRA YAPI’da "sürekli iyileştirme" anlayışını sistemin esası haline getirmek, tüm seviyedeki çalışanların sorumluluğudur. Bu doğrultuda, iş süreçlerimizi, insan kaynağımızı, tedarikçi ve alt yüklenicilerimizi geliştirerek üst düzeyde işveren memnuniyeti sağlamaya odaklanırız.

•  büyük teknolojik yeniliklerle hızlanan değişimlere uyum sağlayabilecek hız ve esnekliğe sahip olmak,
•  bilgiye hızlı ulaşabilmek ve yönetebilmek,
•  farkındalık yaratabilmek

TERRA YAPI’nın felsefesini oluşturan ana unsurlardır.

Misyonumuz

TERRA YAPI’nın amacı, dinamik bir yapıda büyüyerek, temel prensipleri doğrultusunda etik değerlerden ve kaliteden taviz vermeyen bir inşaat firması olarak yarışın ön saflarında yeralmak, değişen dünya gereklilikleri ve yönetmelikler doğrultusunda gerçekçi ve optimum mühendislik çözümleri geliştirerek geleceği inşa etmektir.

Üstlendiği projeleri başarı ile yürüten bir işletme olarak, işverenlerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamayı, yarattığımız katma değeri toplum ile paylaşmayı hedefleriz.

Vizyonumuz

TERRA YAPI olarak inşaat sektöründeki uzmanlığımız, tecrübemiz, dinamik yapımız, sürekli iyileştirme ve mükemmelliyetçilik felsefemizle yüksek kalitede ve yenilikçi çözümleri uygulayarak bu sektörde lider olmak, küresel bir yapıya kavuşarak dünya pazarlarında rekabet edebilir konuma gelmek ve geleceğin parçası olmak arzusundayız.


Zemedya Web Tasarım - Yazılım - Grafik Tasarım İnternet Hizmetleri