İşveren ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı ve en doğru şekilde cevap verebilmek, tasarım aşamasından başlayarak üretim ve sonrası hizmetlere kadar tüm faaliyetleri kapsayan ve sürekli gelişmeye odaklanan bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını gerekli kılar.

Etkili ve sürdürülebilir bir Kalite Yönetim Sistemi kurma hedefiyle yola çıkan TERRA YAPI, tüm seviyedeki faaliyetlerinde süreç yaklaşımı ile sürekli iyileştirmeyi felsefe edinmiş bir dinamik yapıya sahiptir.

TERRA YAPI, oluşturduğu bu yapının sürdürülebilirliğini de aynı şekilde önemsemekte ve başarıyla sağlamaktadır.

Firma Politikamızın esaslarını teşkil eden konular aşağıda belirtilmiştir ve tüm faaliyetlerimize yön verir.

Güvenilir ve tercih edilir bir firma olmaya odaklanmak,

Sürekli iyileştirmeyi sistemimizin esası yapmak,

Teknolojiyi yakından takip ederek modern ve geçerli yöntemleri uygulamak,

• Çalışanımızın farkındalığını artırmak,

• Mevzuat, standart ve teknik şartnamelere uymak,

• Taşeron ve tedarikçilerimizle uyumlu çalışmak,

• İşveren memnuniyetini sürekli kılmak,

Kalite Politikamızın esaslarını teşkil eder ve tüm faaliyetlerimize yön çizer.

TERRA YAPI, işveren memnuniyetini şirket geleceğinin güvencesi olarak benimsemekte ve tüm kaynaklarını güvenilir ve tercih edilir bir şirket olmaya odaklamaktadır.

Yasal gereklilikleri ve işverenimizin isteklerini karşılayan bir sistemi, sürekli iyileştirerek sürdüreceğiz.
Zemedya Web Tasarım - Yazılım - Grafik Tasarım İnternet Hizmetleri